Cúrcuma - Curcumae Longae Rhizoma

detalhes

Gengibre - Rhizoma Zingiberis

detalhes